Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

64. BRUSSELS INNOVA 2015. Sukcesy polskich wynalazców

W sobotę, 21 listopadabr. zakończyły się 64. Międzynarodowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2015 (Bruksela, 19-21 listopada 2015).

 

 


BRUSSELS INNOVA 2015

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoisk polskich prezentujących 72 wynalazki na 64 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA" 2015, Bruksela, 19-21 listopada 2015 r. , Heysel, Brussels Expo, Pawilon nr 10.


Nominowani do Design Alive Awards 2015. Trwa Plebiscyt Czytelników

Przedstawiamy nominacje do Design Alive Awards 2015. Konkursu, w którym nagradzamy wybitne osobowości za kreatywność i kulturotwórcze oddziaływanie. Spośród trzydziestu nominowanych, już niebawem, Kapituła konkursu wybierze Kreatora, Animatora i Stratega Roku 2015. Trwa także Plebiscyt Czytelników.  Laureaci otrzymają statuetki projektu Oskara Zięty już dziś zwane "Oskarem designu".


Bezpłatne spotkanie informacyjne. Innowacje w MŚP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, którego celem jest przybliżenie zasad pozyskiwania wsparcia na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP w ramach RPO WSL 2014 - 2020.


Śląskie ma Krajowy Klaster Kluczowy!

Zakończyła się I runda Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Z dumą pragniemy poinformować, iż Polski Klaster Aluminium uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego. 24 września 2015 Minister Gospodarki podpisał rozporządzenie, potwierdzające iż Polski Klaster Aluminium z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest klastrem o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.


Materiały z konferencji regionalnej. Śląskie potencjały: ICT – technologie dla miast przyszłości

W dniu 16 września 2015 r., w Hotelu Diament Arsenal Palace, odbyła się konferencja Śląskie potencjały: ICT - technologie dla miast przyszłości, organizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych". W konferencji wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw, władz samorządowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także innowatorzy oraz eksperci z branży ICT.


Śląskie stawia na innowacje

Budowa inteligentnych miast i rozwój sektora ICT to tematy, które zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości”.


Bony na innowacje dla MŚP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w dniu 30 września br. w Gliwicach. Celem spotkania jest przybliżenie zasad i wytycznych trwającego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP" - ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Nabór na partnera projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Samorząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania", który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działaniu 1.3 Zarządzanie ekosystemem innowacji.


13 młodych uczonych z regionu pojedzie na staże na Stanford i Cambridge

Wyłoniono 180 laureatów czwartej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators". Już w drugiej połowie 2015 roku pracownicy polskiego sektora B+R skorzystają z programów stażowo-szkoleniowych na najlepszych uczelniach świata.wszystkich znalezionych pozycji 207

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.