Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Wyszukane

GRAND PRIX BRUSSELS INNOVA 2010 DLA ITAM-U Z ZABRZA!


GRAND PRIX BRUSSELS INNOVA 2010 DLA ITAM-U Z ZABRZA!

Wynalazek Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM otrzymał nagrodę GRAND PRIX BRUSSELS INNOVA 2010 oraz złoty medal z wyróżnieniem. Serdecznie gratulujemy!


IV Festiwal Mechatroniki oraz finał II Olimpiady Mechatroniki

12.10.2010r. odbył się pierwszy etap tegorocznej II Olimpiady Mechatroniki. Do rywalizacji przystąpiło ponad pięćdziesiąt, pięcioosobowych zespołów z 20 wiodących technicznych szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Najlepsze zespoły, wyłonione podczas I etapu, zmierzą się ze sobą już w najbliższy poniedziałek tj. 18.10.2010r. podczas Finału II Olimpiady Mechatroniki.


European Inventor Award 2011

Europejski Urząd Patentowy oraz Dyrektoriat  Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Europejskiego Wynalazcy - European Inventor Award 2011. Nagroda przyznawana jest tym, których wynalazki odniosły wybitny sukces w Europie.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


7.Program Ramowy Unii Europejskiej (2007 - 2013)wszystkich znalezionych pozycji 207

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.