Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

» Aktualności

Spotkanie informacyjne Bony na Innowacje dla MŚP – edycja 2016

Zdjęcie

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologicznego oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej zaprosizają na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Bony na Innowacje dla MŚP", które odbędzie się  w dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

„Bony na Innowacje dla MŚP" jest to jeden z konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość zakupu usługi polegającej na opracowaniu lub znaczącym ulepszeniu oferowanego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe.

Przewidziana wysokość wsparcia oraz poziom dofinansowania:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,

70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Nabór wniosków rozpoczął się  06.06.2016 r., termin zakończenia planowany jest na 30.01.2017 r.

W czasie spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się szczegółowo z zasadami naboru oraz sposobu wydatkowania pozyskanego dofinansowania. Po prezentacji zapraszamy uczestników do skorzystania z indywidualnych konsultacji dotyczących własnych projektów. Jeżeli budżet Państwa projektu przewyższa kwalifikowalną wysokość kosztów w konkursie pomożemy znaleźć inne formy wsparcia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W związku z faktem, iż ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona prosimy o pilną rejestrację poprzez wysłanie swoich danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer kontaktowy na adres spnt@arl.org.pl.

Miejsce: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Źródło: CITT Politechnika Śląska

2016-06-10
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych-Monika Ptak-Kruszelnicka
kkk
Platforma S3
Baner Słownik RIS
RIS 2013-2020
Program Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
PARP. Portal Innowacji
Redaguj z nami!

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

ŚLĄSKIE. EKOSYSTEM INNOWACJI - FOTOREPORTAŻE

Zdjęcia i materiały z kluczowych wydarzeń regionalnych, w tym z posiedzeń Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

SIEĆ REGIONALNYCH OBSERWATORIÓW SPECJALISTYCZNYCH

Obserwatoria funkcjonujące w Sieci w ramach Platformy INNOBSERVATOR SILESIA kreujące nową markę usług w regionie.

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

WIESZ WIĘCEJ. MOŻESZ WIĘCEJ

Słownik RIS. Kampanie promocyjne innowacji "Wiesz więcej. Możesz więcej".


baza wiedzy

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

DOKUMENTY UE/ KRAJOWE

Dokumenty proinnowacyjne

DOKUMENTY REGIONALNE

DOKUMENTY REGIONALNE

RSI oraz Programy Wykonawcze

EKOSYSTEM INNOWACJI

EKOSYSTEM INNOWACJI

Oferta regionu

MAPA RSI

MAPA RSI

Ośrodki przedsiębiorczości, sektor nauki, instytucje wsparcia biznesu

TWOJA OPINIA

TWOJA OPINIA

Zaangażuj się. Konsultacje społeczne. Badania potrzeb.

PRACE BADAWCZE

PRACE BADAWCZE

Dokumenty, analizy, raporty opracowywane w regionie.

LIDERZY REGIONU

LIDERZY REGIONU

Promocja innowacji.
Konkursy. Targi wynalazczości.

DOŚWIADCZENIA

DOŚWIADCZENIA

Materiały pokonferencyjne. Dobre praktyki. Eksperci. Animatorzy Sieci Innowacji.

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI

PROJEKTY

PROJEKTY

Aktualnie realizowane lub zrealizowane projekty w regionie.

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

ŚLĄSKA RADA INNOWACJI

Organ inicjująco-doradczy KS RIS

KOMITET STERUJĄCY

KOMITET STERUJĄCY

Organ Opiniodawczo-Doradczy Zarządu Województwa Śląskiego

REGULACJE PRAWNE

REGULACJE PRAWNE

LINKI

LINKI

Linki do stron www

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS
Projekt "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt graficzny, wykonanie i utrzymanie serwisu: Art4net s.c.